การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) การตลาดยุคใหม่บนโลกออนไลน์

Ads-Thailand-Digiital-Maketing-Agency

การตลาดบนโลกออนไลน์ หรือการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) เป็นการตลาดยุคใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ Web 2.0 เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกระดับสร้างแบรนด์ของตนเอง และพาสินค้าและบริการของตนเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลก ทุกเวลา รวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน

Continue reading “การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) การตลาดยุคใหม่บนโลกออนไลน์”

Assistant Marketing Manager (Digital Marketing)

Digital Marketing Career Management

Assistant Marketing Manager (Digital Marketing)

Banyan Tree Bangkok

Set in the heart of the Central Business District, this gem is the tallest luxury spa hotel in Bangkok offering panoramic view of the city. Apart from its modern decor and renowned service, the hotel also boasts one of the largest executive lounges in the city with integrated, priority spa facilities. Our Food & Beverage Division is a young, motivated and energetic team, striving to exceed day by day expectations of our guests. Teamwork is considered a common practice among our associates and not only an empty phrase. Continue reading “Assistant Marketing Manager (Digital Marketing)”