เจาะลึก Facebook Marketing หลักสูตรการอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่

Digital Marketing Online Marketing Internet Marketing

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing การอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่ โดยเรียนรู้การทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม อับดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Continue reading “เจาะลึก Facebook Marketing หลักสูตรการอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่”

Marketing Digital Online Manager (B2S) / Marketing Digital Online Manager (B2S)

Digital Marketing Career Management

Marketing Digital Online Manager (B2S)/Marketing Digital Online Manager (B2S)

B2S/บริษัท บีทูเอส จำกัด

Central Group is the largest retailer which has a strong establishment and a successful development of store formats and various brands in Thailand . We are dominant retail brands which pioneered in department stores, category killers and several other retail formats nationwide. We continue to expand our business. Therefore, we are looking for challenging, high caliber and dynamic people who want to become partners of a leader retailer company.

BUSINESS STRATEGY COL Group : OfficeMate, B2S, MEB, Central Online, Cenergy Innovation

Be E-Commerce business solution; Amazon Asian, which gains more than 8,000 MB within 2020

Complete E-Market Shopping place and to be Number 1 in Thailand.
Be the Completely 1st Stop Shopping, Product Range more than 250,000 SKUs active on Web.
Establish “Post service” to support the Internal BU units and External customers, completing central post office both BMA & UPC in 2020.
Develop and Utilize digital agency team to bring innovation and effective media & advertising plan to CG group. Continue reading “Marketing Digital Online Manager (B2S) / Marketing Digital Online Manager (B2S)”

Brand Communications and Digital Marketing, Senior Specialist / Amadeus Asia Ltd.

Digital Marketing Career Management

Brand Communications and Digital Marketing, Senior Specialist

Amadeus Asia Ltd.

Amadeus Asia Ltd. is one of the world’s 10 largest software companies. Our technology powers airlines, airports, hotels travel agencies and more – helping them manage their operations with greater efficiency and serve their customers better than ever before. Our team comprises over 14,000 people representing more than 120 nationalities, yet we’re united in a single mission – to make travel better for millions of people every day.
Whether you’re an avid techie, an experienced business professional, a recent graduate, we have a job for you. Learn more about our jobs in our careers site.

Purpose
Join a team responsible for producing designs that get customer messages across with high visual impact. Guiding and facilitating the creation and maintenance of the visual identity and imagery which supports the customer brand across all the different media. Continue reading “Brand Communications and Digital Marketing, Senior Specialist / Amadeus Asia Ltd.”