เจาะลึก Facebook Marketing หลักสูตรการอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่

Digital Marketing Online Marketing Internet Marketing

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing การอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่ โดยเรียนรู้การทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม อับดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Continue reading “เจาะลึก Facebook Marketing หลักสูตรการอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่”

Senior Marketing Manager – OTC Consumer Healthcare / FMGC & Digital Marketing

Digital Marketing Career Management

Senior Marketing Manager – OTC Consumer Healthcare/FMGC & Digital Marketing

DKSH (Thailand) Limited (Healthcare)

DKSH is the leading Market Expansion Services provider with a focus on Asia. As the term “Market Expansion Services” suggests, DKSH helps other companies and brands to grow their business in new or existing markets. Publicly listed on the SIX Swiss Exchange since 2012, DKSH is a global company headquartered in Zurich. With 780 business locations in 36 countries – 750 of them in Asia – and 30,320 specialized staff, DKSH generated net sales of CHF 10.5 billion in 2016. DKSH was founded in 1865. With strong Swiss heritage, the company has a long tradition of doing business in and with Asia and is deeply rooted in communities and businesses across Asia Pacific. Continue reading “Senior Marketing Manager – OTC Consumer Healthcare / FMGC & Digital Marketing”

Digital Marketing – Social Media Marketing / RS Public Company Limited

Digital Marketing Career Management

Digital Marketing / Social Media Marketing

RS Public Company Limited / บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

RS Public Company Limited has been growing rapidly with our 4 main business which are :

  • Media Business
  • Music Distribution Business
  • Event Management Business
  • Health and Beauty Business
  • RS people always explore new opportunities by adhering to the principles of modern management and technology.

Continue reading “Digital Marketing – Social Media Marketing / RS Public Company Limited”