24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต (Next Gen Careers)

NEXT-GEN CAREERS By KTB

24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต (Next Gen Careers) อัพเดทเทรนด์อาชีพเป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคต 24 อาชีพ 7 สายงาน เตรียมตัวรับอนาคตแต่เนิ่นๆ กับข้อมูลจาก KTB รู้ก่อนใคร ไม่ตกงาน

Continue reading “24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต (Next Gen Careers)”

Senior Copywriter / Digital Marketing Manager

Digital Marketing Career Management

Senior Copywriter / Digital Marketing Manager

Grey Alchemy Limited

Grey Alchemy is a fast-growing Bangkok-based digital marketing agency made up of a dynamic and passionate team. Our clients range from global brands like Absolut, Marriott, Havianas, Hyatt, Michelin, Penny Skateboards, Bioderma and Hard Rock Café, to local moguls like Jaspal, Roast, Beam and Water Library. We specialize in social media marketing, content marketing, SEO, Google advertising, graphic design & animation, email marketing and event marketing. Continue reading “Senior Copywriter / Digital Marketing Manager”