โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย

Taipei-Taiwan

โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย ร่วมกับอีก 5 ประเทศที่ไต้หวัน

Continue reading “โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย”

Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

Digital Marketing Career Management

Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

Rabbit Internet Co., Ltd.

Rabbit Internet is a company builder and a venture arm of the BTS Group. We developed the unique Rabbit Internet Platform to bring growth to emerging Thai start-ups. We partner with entrepreneurs to build market leading Asian Internet companies and aim to serve the 600 million consumers in South East Asia by 2020. Continue reading “Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล”