Marketing Day 2017 ก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกการตลาดอนาคต

Marketing Day 2017 : Next move of Marketing, GET REAL in Digital Era ก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกการตลาด ด้วยประสบการณ์แห่งอนาคต’ งานสัมมนาด้านการตลาดแบบวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้แก่องค์กร

Continue reading “Marketing Day 2017 ก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกการตลาดอนาคต”