ฟรีเวิร์กชอป! ‘ทำการตลาดออนไลน์ด้วยวีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขาย’

Inno Workshop YouTube Videos

ฟรีเวิร์กชอป! ‘ทำการตลาดออนไลน์ด้วยวีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขาย‘ ฝึกปฏิบัติการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ตัดต่อวีโออย่างง่ายเพื่อโปรโมทสินค้าได้ด้วยตัวเองกับวิทยากรมืออาชีพ ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Continue reading “ฟรีเวิร์กชอป! ‘ทำการตลาดออนไลน์ด้วยวีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขาย’”

Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

Digital Marketing Career Management

Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

Rabbit Internet Co., Ltd.

Rabbit Internet is a company builder and a venture arm of the BTS Group. We developed the unique Rabbit Internet Platform to bring growth to emerging Thai start-ups. We partner with entrepreneurs to build market leading Asian Internet companies and aim to serve the 600 million consumers in South East Asia by 2020. Continue reading “Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล”