ช่วงเวลาที่ฉันอยากซื้อ (I Want To Buy It Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Online Shoppingon Smart Phone Application

ไม่ว่าการขายจะเกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกแล้ว โทรศํพท์เคลื่อนที่ก็ยังคงป็นปัจจัยสำคัญในช่วงเวลานี้ ผู้ค้าปลีกจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของกระบวนการการขายนี้ให้มาก

การขายปลีกส่วนใหญ่ยังคงเป็นการขายที่เกิดขึ้นในร้านค้า แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของสมาร์ทโฟนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวถึงการสำรวจของ Deloitte ‘ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ถูกใช้ไปในร้านค้าอเมริกัน 64 เซนต์ ได้รับอิทธิพลมาจากระบบดิจิตอล ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งContinue reading “ช่วงเวลาที่ฉันอยากซื้อ (I Want To Buy It Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)”

ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด (Which One’s Best Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Balance Comparsition Online Shopping

ผู้บริโภคมองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดีที่สุด ราคาที่ดีที่สุด หรือได้คะแนนจากบทวิจารณ์ดีที่สุด บ่อยครั้งที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาของการเปรียบเทียบนี้ไม่ว่าจะในหรือนอกร้านค้า ผู้ซื้อพิจารณาเปรียบเทียบรองเท้ากีฬาว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อใด Nike หรือ Asics, หมอนยัดด้วยขนนก หรือฟองน้ำ หรือแม้แต่หูฟังหกสิบหรือสองร้อยยูโร ช่วงขณะดังกล่าว คือ ‘ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด‘ เพื่อที่จะดึงดูดผู้ซื้อเหล่านี้ การเข้าถึงข้อมูลของสินค้าที่มีมากพอและง่ายเพียงปลายนิ้วจึงมีความจำเป็น โดย Google ยังกล่าวต่อไปว่า 59 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ดีกว่าสองสามปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องยืนยัน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้นหาสินค้าที่ ‘ดีที่สุด‘ เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจกับบทวิจารณ์ออนไลน์พอๆ กับที่มั่นใจกับคำแนะนำที่ได้รับเป็นส่วนตัว Continue reading “ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด (Which One’s Best Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)”

ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย (I Need Some Ideas Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

I Need Some Ideas Moments

ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย‘ (I Need Some Ideas Moments) เป็นช่วงขณะที่คนมีไอเดียของประเภทสินค้าที่ตนสนใจในภาพรวม แต่ยังไม่ได้ปักใจในสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่ง Moments ดังกล่าวนี้ จะตามด้วย ‘ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด (Which One’S Best Moments)‘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบราคา, ยี่ห้อ และ ข้อมูลจำเพาะ และเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่พวกเขาจะอ่านบทวิจารณ์ ท้ายสุดคือ ‘ช่วงเวลาที่ฉันอยากซื้อ (I Want To Buy It Moments)‘ ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกยี่ห้อหรือ ผู้ค้าปลีก และกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าออนไลน์หรือที่ร้านค้าดี Google ได้อธิบายช่วงเวลาในแต่ละช่วง ซึ่งผู้ค้าปลีกสามารถนำไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับลูกค้าได้ (Retailnews, 2016) Continue reading “ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย (I Need Some Ideas Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)”