โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย

Spread the love

โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย ร่วมกับอีก 5 ประเทศที่ไต้หวัน

Taipei-Taiwan

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University (NCTU) จากไต้หวัน  ดำเนินโครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพไทยมากยิ่งขึ้น

สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway ที่ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤศจิกายน 2560 นี้ ร่วมกับอีก 5 ประเทศ (มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ) โดยจะได้รับโอกาสดังต่อไปนี้

  • Expert Mentor
  • CEO Funding Matchup
  • Interdisciplinary Product Verification
  • Establish International and Soft Landing
  • International Market Expansion
  • Exhibit in “Meet Taipei 2017”

สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway ดังนี้

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไต้หวัน จำนวน 1 ที่นั่ง
  • ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานที่ไต้หวัน
  • ค่าบูธแสดงนิทรรศการในงาน Meet Taipei 2017

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันนำเสนอผลงานวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1511.

2017 Taiwan Startup Gateway

The 2017 Taiwan Startup Gateway Project (known as International Incubation & Entrepreneurial Accelerator Ecosystem Project) is organized by the Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs (SMEA) and implemented by National Chiao Tung University (NCTU) and the Institute for Information Industry (III). It provides 3 to 6 months of short term incubation and acceleration assistance, including mentorship, early funding, field testing, and international networking. This project has accumulated almost 400 accelerated startups since 2013. Through the implementation of the domestic entrepreneur ecosystem this year, the project can provide customized incubation counseling, promote partnerships between small and medium enterprises and large enterprises, accelerate funding and globalization, guide interdisciplinary product verification, and grant quick access to the global market and the industry supply chain.

Benefits of startup participating in this project:

1. Endorse manufacturer orientation:
Facilitate partnerships with medium and large enterprises to introduce products and technologies into their supply chains effectively, expanding business opportunities.
2. Promote globalization of small and medium enterprises:
Provide mentorship on adopting international standards, guide the development of local marketing functions, and facilitate global management logistics.
3. Accelerate product innovative application:
Provide interdisciplinary innovative application integration, development, and field verification. Accelerate interdisciplinary partnerships, link business opportunities, and increase the chance to be funded.
4. Increase early investment opportunities:
With the help of experienced mentors, establish business development strategies and value estimations to strengthen fund-raising capabilities and increase investor motivations for partnerships.


Spread the love