โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย

Taipei-Taiwan

โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย ร่วมกับอีก 5 ประเทศที่ไต้หวัน

Continue reading “โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร้างฝันสตาร์ทอัพไทย”

Digital Marketing Manager – Junior Manager / 11street (Thailand)

Digital Marketing Career Management

Digital Marketing Manager/Junior Manager

11street (Thailand)

11street Thailand is the premier and the fastest growing online marketplace in the Thai e-commerce scene. With an immense experience in e-commerce and massive traffic through effective marketing strategies, we offer an exciting and interactive online shopping experience in a reliable and secure environment for both buyers and sellers. On offer at our platform is endless selections and shocking deals from Fashion, Health & Beauty, Electronics, Home & Living, Leisure & Sports, Kids & Babies, Grocery and E-voucher & Books. Continue reading “Digital Marketing Manager – Junior Manager / 11street (Thailand)”

Social Media Manager / Trends Digital

Digital Marketing Career Management

Social Media Manager

Trends Digital Co., Ltd.

We manage your corporate online identity to increase awareness and sales. No nonsense or noise – our sole focus is on effective solutions and execution for you and your customers.

TRENDS Digital agency is based in Thong Lo, Bangkok and is a fast growing company providing Digital solutions to International Corporates such as Social Media management, Digital Strategy, and Online Brand Management.
Continue reading “Social Media Manager / Trends Digital”