งานแสดงสินค้า Offline 2 Online Expo (B2C) ช่วย SMEs สู่ Online Marketing

Spread the love

จาก SMEs สู่ Online Marketing ในการรวมตัวสุดยอดร้านค้าของดี ของเด็ดทั่วไทยที่จะมา ‘เฉิดฉายออนไลน์‘ กันในงาน Offline 2 Online Expo (B2C) วันที่ 15-17 ส.ค. 60 ชมมินิคอนเสิร์ต ‘ทอม Room39’ และพิธีกร ‘เต๋อ รัฐนันท์’ ที่ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ช่วยดึง SMEs เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ให้ถูกระบบ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เชื่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ต้องมาจากเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นคำตอบ โดยมีกิจกรรมการขายสินค้าจากผู้ประกอบการ, การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์, กิจกรรม Learn and Share, มินิคอนเสิร์ตจาก ทอม ROOM 39, การเล่มเกมลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน ‘Offline 2 online Expo (B2C)‘ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

สำหรับกิจกรรมงาน ‘Offline 2 online Expo (B2C)‘ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่จะพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น และใช้เครื่องหมาย DBD Registered สร้างการมีตัวตนของผู้ขายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยที่ผ่านมาได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการไทยจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่ม OTOP, Organic, Halal, GI, Fairtrade และกลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 รายเพื่อร่วมพัฒนาร้านค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยขั้นตอนการพัฒนาร้านค้าเพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ให้สามารถพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ เช่น สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้, การบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก, การบริหารจัดการเว็บไซต์, การบริหารจัดการสินค้า, การส่งเสริมการขาย, การชำระเงิน, รองรับได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและไทย) และต้องมีระบบจัดการหลังร้านที่ดี Back End – Administrator เป็นต้น

Offline 2 Online B2C Expo

การจัดงานแสดงสินค้า Offline 2 Online Expo ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ ‘SMEs หรือคนตัวเล็ก’ ที่มีอยู่ถึงร้อยละ 95 ของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย และส่งเสริม ‘เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)’ อันเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นกัน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวกสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างค่านิยมและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย.


Spread the love