สัมมนาฟรี ‘จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร’ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Spread the love

สัมมนาฟรี ‘จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร‘ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี

Learn-Seminar

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาฟรี ‘จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร‘ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), ธุรกิจชุมชน, เกษตรกร, นักเรียน, นักศึกษาที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้าออนไลน์ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการค้ายุคดิจิทัลที่ความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค เป็นสื่อกลางพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบกิจการระบบออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการดำเนินธุรกิจผ่านระบบ Online นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถจัดระบบกลุ่มหรือพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งในปี 2560 ถือเป็นปีนำร่องในการดำเนินงานโครงการฯ จะจัดขึ้นใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี

วิทยากร อาทิเช่น คุณจุฑามาศ ธัณณะตุ่น เจ้าของแบรนด์ Reewaa , คุณดลกนก ศิริธนาชินาธิป เจ้าของแบรนด์ Pliwcare และ คุณธีรพิชญ์ สืบวงศ์ลี เจ้าของแบรนด์ บอดีเชพ (Body Shape)

การสัมมนา ‘จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร’

  • วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมวี-วัน จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง
  • วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จ.ชลบุรี
  • วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนแวนชั่นรีสอร์ท จ.อยุธยา
  • วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

กำหนดการสัมมนา ‘จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร’

  • 8.30-9.00. ลงทะเบียน
  • 9.00-10.00. หัวข้อ ‘เตรียมตัวเป็นเถ้าแก่’ (การจดทะเบียนการค้าในรูปแบบต่างๆ เตรียมตัวก่อนทำธุรกิจ พัฒนาความรู้กับสถาบัน NEA)
  • 10.00-12.00. หัวข้อ ‘คิดอยากขาย ขายอะไรดี’ (คิดอย่างเถ้าแก่คิดอย่างไร วิธีเลือกสินค้า วิธีเลือกช่องทางการค้า การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย)
  • 13.00-16.30 น. หัวข้อ ‘รู้ไว้ก่อนขายกำไร เพิ่มพูน’ (ข้อห้าม การขนส่ง การทำตลาด การบริหารจัดการการเงิน แหล่งทุน )

ภายในงานมีำอำืะให้ข้อมูลและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สถาบัน NEA, ธนาคารออมสิน, บสย. และอื่นๆ และวิทยากรในแต่ละจังหวัดไม่ซ้ำกัน

กรอกใบสมัครออนไลน์ goo.gl/RgX32m
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nea.ditp


Spread the love