งานสัมมนาวิชาการ 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum

Spread the love

งานสัมมนาวิชาการ 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum หัวข้อ Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย… ก้าวไกลด้วยดิจิทัล 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์

2017 The Annual Petroleum Outlook Forum Thailand Energy Moving with Digitization

ปตท. ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum ในหัวข้อ Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย… ก้าวไกลด้วยดิจิทัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ในงานจะได้พบกับการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มพลังงานในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่ม ปตท. และการเสวนาปลุกความคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผู้นำด้านพลังงานและดิจิทัล อาทิ คุณวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2345-1175.

2017 The Annual Petroleum Outlook Forum Thailand Energy Moving with Digitization


Spread the love