ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด (Which One’s Best Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

ผู้บริโภคมองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดีที่สุด ราคาที่ดีที่สุด หรือได้คะแนนจากบทวิจารณ์ดีที่สุด บ่อยครั้งที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาของการเปรียบเทียบนี้ไม่ว่าจะในหรือนอกร้านค้า ผู้ซื้อพิจารณาเปรียบเทียบรองเท้ากีฬาว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อใด Nike หรือ Asics, หมอนยัดด้วยขนนก หรือฟองน้ำ หรือแม้แต่หูฟังหกสิบหรือสองร้อยยูโร ช่วงขณะดังกล่าว คือ ‘ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด‘ เพื่อที่จะดึงดูดผู้ซื้อเหล่านี้ การเข้าถึงข้อมูลของสินค้าที่มีมากพอและง่ายเพียงปลายนิ้วจึงมีความจำเป็น โดย Google ยังกล่าวต่อไปว่า 59 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ดีกว่าสองสามปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องยืนยัน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้นหาสินค้าที่ ‘ดีที่สุด‘ เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจกับบทวิจารณ์ออนไลน์พอๆ กับที่มั่นใจกับคำแนะนำที่ได้รับเป็นส่วนตัว

Balance Comparsition Online Shopping

ผู้ค้าปลีกควรใช้ช่วงเวลาของกระบวนการขายนี้ เป็นเวลาที่แสดงบทวิจารณ์ของสินค้าหลายๆอย่าง สินค้าขายดีควรจะต้องทำให้เป็นที่สะดุดตามากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยผู้บริโภคตัดตัวเลือกออกไป เพราะบางครั้ง ผู้ซื้อไปที่เวปไซต์ แต่ยังคงไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรกันแน่ นอกจากนี้ Google ยังเสนอแนะให้แสดงสินค้าพร้อมบริบท กล่าวคือให้แสดงภาพกระเป๋าโดยที่มีคนสะพายอยู่ และแสดงภาพเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม Google กล่าวว่า กว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจับจ่ายเลือกซื้อเสื้อผ้ายืนยันว่าการได้เห็นสินค้าที่แสดงไว้เช่นนั้น มีผลในทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของพวกเธอ นอกจากนี้ การที่แสดงให้เห็นว่ามีร้านค้าใดใกล้เคียงมีสินค้านี้วางขายอยู่ ก็เป็นวิธีการที่ชาญฉลาด 6 ใน 10 ของผู้ใช้อินเตร์เน็ตเช็คว่าสินค้านั้นวางขายอยู่ในร้านค้าใกล้ๆ หรือไม่ ก่อนที่จะไปยังร้านค้าเพื่อซื้อสินค้านั้น

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love