ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย (I Need Some Ideas Moments) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย‘ (I Need Some Ideas Moments) เป็นช่วงขณะที่คนมีไอเดียของประเภทสินค้าที่ตนสนใจในภาพรวม แต่ยังไม่ได้ปักใจในสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่ง Moments ดังกล่าวนี้ จะตามด้วย ‘ช่วงเวลาเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด (Which One’S Best Moments)‘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบราคา, ยี่ห้อ และ ข้อมูลจำเพาะ และเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่พวกเขาจะอ่านบทวิจารณ์ ท้ายสุดคือ ‘ช่วงเวลาที่ฉันอยากซื้อ (I Want To Buy It Moments)‘ ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกยี่ห้อหรือ ผู้ค้าปลีก และกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าออนไลน์หรือที่ร้านค้าดี Google ได้อธิบายช่วงเวลาในแต่ละช่วง ซึ่งผู้ค้าปลีกสามารถนำไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับลูกค้าได้ (Retailnews, 2016)

ใน ‘ช่วงเวลาฉันอยากได้ไอเดีย‘ (I Need Some Ideas Moments) ของกระบวนการการซื้อนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะยังไม่ติดอยู่กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง Google กล่าวว่า ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จะยังไม่รู้ว่าจะซื้อสินค้ายี่ห้อใดดีในช่วงเวลาดังกล่าว Google ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ค้าปลีกควรตระหนักถึงผู้บริโภค โดยการนำเสนอ ‘ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ‘ และ ‘ไอเดีย‘ กล่าวคือ เมื่อคนค้นหายี่ห้อสินค้า ให้อย่าแสดงเพียงแค่ภาพ แต่ให้แสดงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปด้วย โดยประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปจะหาข้อมูลโดยกว้างๆ ตามประเภท เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบภายใน หรือเสื้อผ้ากีฬา (Retailnews, 2016)

I Need Some Ideas Moments

การเพิ่มมูลค่าสามารถทำได้ในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยการนำเสนอรูปภาพ ผู้ที่จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าด้วยสมาร์ทโฟนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ อ้างว่าพวกเขาให้ความสนใจกับรูปของสินค้ามากที่สุด ผู้ค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกใช้ Video Content เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Involve) จากนักช้อป โดยในปี 2015 ชาวอเมริกันใช้เวลาเกือบเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในการชม Shopping Video เกี่ยวกับแฟชันในช่อง Youtube นอกจากนี้ Google ยังแนะนำ ว่า หากผู้ค้าปลีกจะใช้ Video Content ให้สร้างวิดีโอที่มีความ ‘น่าเชื่อถือ (Authentic)’ และเอาใจใส่ในยี่ห้อสินค้าของตนเอง สำหรับผู้ค้าปลีกที่ขายเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเพชรพลอย Google ก็เสนอให้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคโดยการนำเสนอว่าเครื่องประดับใดเหมาะกับชุดกระโปรงสีใด หรือ การ Mix And Match สร้อยคอแบบต่างๆ (Retailnews, 2016)

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love