Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยองค์กรธุรกิจนำกลยุทธ์ดิจิทัลใช้เพิ่มขึ้น 52%

Spread the love

Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยธุรกิจที่นำกลยุทธ์ดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น 52% ขณะที่โดนโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 45% จากรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีปี 2560

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017 Infographic

รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2560 ของ Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยว่า 2 ใน 3 ขององค์กรต่างๆ (64%) กำลังปรับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้รองรับสถานการณ์โลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีองค์กร 89% ที่รักษาระดับการลงทุน หรือเร่งลงทุนด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีองค์กรเกิน 52% ลงทุนพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีให้มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวให้รองรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงได้

ธุรกิจที่นำกลยุทธ์ดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 52% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี และในองค์กรเหล่านั้นที่มีจำนวนประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล (CIO – Chief information officer) เพิ่มขึ้นถึง 39% ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีความซับซ้อนเป็นไปได้อย่างราบรื่น องค์กรส่วนใหญ่ระบุว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect) มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการด้านธุรกิจและเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2559

ช่องโหว่จากความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1 ใน 3 ของผู้บริหารด้านไอที (32%) ระบุว่า องค์กรของพวกเขาถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 45% จากปี 2556 และเพียง 1 ใน 5 ของผู้บริหารด้านไอที (21%) กล่าวว่า องค์กรของพวกเขามีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีไซเบอร์ในระดับที่ดี ซึ่งลดลงจาก 29% ในปี 2557 และแม้ว่า การโจมตีทางไซเบอร์ที่ได้ตกเป็นข่าวพาดหัวหลายครั้ง อาทิ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry และ Petya ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่แท้จริงแล้วภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นที่สุดเกิดจากการโจมตีโดยคนวงในจาก 40% เป็น 47% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

ลิซ่า เฮนเนแกน ประธาน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ฝ่ายเทคโนโลยี เคพีเอ็มจี กล่าวว่า องค์กรทั้งหลายได้ก้าวข้ามผ่านยุคการกำหนดกลยุทธ์ และการถกประเด็นเกี่ยวกับดิจิทัล มาสู่ยุคของการลงมือปฏิบัติจริง ปัจจุบัน เราเห็นการใช้งานดิจิตัลอย่างจริงจังและกว้างขวาง องค์กรที่เรายกให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลกำลังดำเนินการอย่างจริงจัง ในการนำเทคโนโลยีและระบบงานอัตโนมัติมาใช้ในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงในสายงานสนับสนุนธุรกิจโดยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร

ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี กรรมการบริหาร ฝ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจทีมีการทำงานที่มุ่งเน้นกระบวนการ อาทิ สาธารณูปโภค ขนส่ง สื่อสารโทรคมนาคม และเภสัชภัณฑ์ เริ่มนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่และแรงงานดิจิทัลมาใช้ ทั้งยังได้นำหุ่นยนต์กระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation – RPA) และการใช้เทคโนโลยีด้านการคิดคำนวณเสมือนมนุษย์แบบอัตโนมัติ (Cognitive Automation) มาใช้ในธุรกิจ ทั้งนี้ เราจะเห็นบริษัทในภาคธุรกิจธนาคารและการเงิน ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม การกระจายภาพและเสียงและสื่อ ธุรกิจบริการทางวิชาชีพ และธุรกิจเทคโนโลยี มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะลงทุนในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และเริ่มต้นเส้นทางการปฏิรูปองค์กรให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

การปฏิรูปองค์กรเป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปรับโฉมธุรกิจในทุกมิติ ทั้งนี้ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ องค์กรจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อหาทางรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการที่จะป้องกันและจัดการกับการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน 3 ด้านไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ประสิทธิภาพของบุคลากร ระบบ และเทคโนโลยี

Some of the key findings include:

  • Two-thirds of organizations are adapting their technology strategy because of unprecedented global political and economic uncertainty
  • However, 89 percent are maintaining or ramping up investment in innovation, including in digital labor
  • Digital strategies have been embraced by businesses at an entirely new level
  • Cyber security vulnerability is at an all-time high
  • Female CIOs are far more likely to have received a salary increase than male CIOs in the past year, but still the number of women in IT leadership remains extraordinarily low at 9 percent
  • Enterprise architecture is the fastest growing tech skill in demand
  • IT projects are more complex; and weak ownership, an overly optimistic approach, and unclear objectives are the main reasons IT projects fail.

Via: KPMG


Spread the love