การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) การตลาดยุคใหม่บนโลกออนไลน์

Spread the love

การตลาดบนโลกออนไลน์ หรือการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) เป็นการตลาดยุคใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ Web 2.0 เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกระดับสร้างแบรนด์ของตนเอง และพาสินค้าและบริการของตนเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลก ทุกเวลา รวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน

Ads-Thailand-Digiital-Maketing-Agency

เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น มันได้พลิกโฉมรูปแบบการสื่อสาร ทำให้ผู้คนในสังคมสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้พรมแดนในทุกที่ ทุกเวลา และในวันนี้ ช่องทางการสื่อสารนี้ได้กลายเป็นอีกอาวุธสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในการเชื่อมโยงและทำการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางในทุกที่ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรบนโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายออนไลน์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผุ้ประกอบการในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ SMEs ด้วยโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับโลกได้อย่างไม่ยากนัก การพัฒนาธุรกิจบนเครือข่าย หรือ Online Business จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ไทย ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบการค้ายุคใหม่ ที่จะช่วยสร้างฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้าในการผลักดันการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นกระดูกสันหลังของการพาณิชย์ไทยในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหน้าร้านออนไลน์เพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้รับประกันถึงความสำเร็จ เมื่อธุรกิจต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการทำการตลาด (Marketing) รูปแบบการตลาดยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดการตลาดออนไลน์ ‘ดิจิตัล มาร์เก็ตติ้ง‘ (Digital Marketing) จึงเกิดขึ้น เป็นการพัฒนาการทางการตลาดในยุคที่เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นช่องทางการสื่อสาร การทำ Online Marketing หรือ Digital Marketing จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย การทำการตลาดผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งมองเห็นภาพการขายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการนำข้อมูลมา พัฒนาสินค้าและต่อยอดบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต

การตลาดบนโลกออนไลน์ หรือการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) คือ อนาคตของระบบการค้ายุคใหม่ โดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้การทำการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ 4 P ของ Digital Marketing

  • Permission การขออนุญาต
    การทำการตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์ผู้รับข่าวสารที่จะเลือกรับหรือจะไม่รับข่าวสารนั้นๆ ในลักษณะที่เป็นทั้ง opt-in และ opt-out โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับข้อมูลบ่อยครั้งแค่ไหน
  • Perticipation การมีส่วนร่วม
    เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งอ่านข้อความแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
  • Profile การเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
    ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
  • Personalisation การเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นเฉพาะรายบุคคล

Social Network พลังแห่งการทำการตลาดยุคใหม่

เว็ปไซต์ Social Media เป็นเทคโนโลยี Web 2.0 ที่ช่วยให้ผู้ใช้เว็บมีส่วนในการสร้างเนื้อหาบนเว็บได้เอง ผู้ใช้สามารถต่อยอดข้อมูลต่างๆ ออกไปได้ไม่จำกัด ทำให้เกิดสังคมเครือข่าย หรือที่เรียกว่า Social Networking และด้วยพลังของสังคมเครือข่ายนี้เอง การสื่อสารผ่านเว็บไซต์สังคมเครือข่าย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VK, LinkedIn, Google +, Pinterest, ClassMates, Meetup หรือ Blog ต่างๆ สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบปากต่อปาก ทำให้เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจของคนในสังคม แพร่ออกไปสู่สังคมวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน หรือที่เรียกกันว่า Viral นักการตลาดดิจิตัล (Digital Marketer) ที่เก่งๆ จึงสามารถนำการตลาดไวรัล (Viral Marketing) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) ช่วยให้แบรนด์ สินค้า หรือบริการของธุรกิจสามารถเป็นที่รับรู้ของโลก และประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

คาดกันว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกถึง 1.6 พันล้านคน และในประเทศไทย จำนวนผู้ใช้ได้พุ่งสูงถึง 16.8 ล้านคน หรือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย 65 ล้านคน ขณะที่กลุ่มใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการทำ Digital Marketing มีถึง 3.3 พันล้านคนทั่วโลก โดยประมาณ 61 ล้านคน เป็นผู้ใช้ในประเทศไทย

Source : Software Park Thailand


Spread the love