อิทธิพลของระบบดิจิตอล: ธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

อิทธิพลของระบบดิจิตอลได้กำหนดรูปแบบที่ลูกค้าจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและการตัดสินใจในร้านค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าปลีกจะต้องปรับตัวให้ทัน ผู้ค้าปลีกจะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ โดย Deloitte ได้กล่าวว่า ในปี 2014 เทคโนโลยีดิจิตอลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (หรือ 2.4 หมื่นล้านยูโร) ของการขายปลีกแบบในร้านค้า (In-Store) นอกจากนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากถึง 16 เปอร์เซ็นต์ (หรือ 1.3 หมื่นล้านยูโร) ของการขายเช่นกัน (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015) นักช้อปจะใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ และอ่านประสบการณ์ของผู้ใช้ท่านอื่นๆ

อิทธิพลของระบบดิจิตอลและของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อการขายในร้านค้า (In-Store)

Digital and mobile influence on in-store sales

Source: Digital And Mobile Influence On In-Store Sales (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

While digital influence stands at 30% in the Netherlands today, we believe that this will trend upwards in the coming years. We have been measuring digital influence over the past three years in the US and last year it stood at 36% vs. 49% today. The prevailing wisdom suggests that the Netherlands generally follows US retail trends. Of course, there are many factors that contribute to the differences across countries. However, we see this digital phenomenon accelerating consistently across all markets.

ตัวช่วยที่ลูกค้าเลือกใช้เมื่ออยู่ในร้านค้า

Where consumers prefer to go for assistance in-store
Source: Smart Phone As Assistant (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

นอกจากการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ผู้บริโภคยังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนไปยังบัญชีธนาคารของร้านค้า อีกทั้ง ‘การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 3,000 ดอลลาร์ ขณะที่กำลังพาสุนัขเดินเล่น‘ ของคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอีกต่อไป นักช้อปออนไลน์ใช้เวลาบนเวปไซต์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงเล็กน้อยทุกปี ขณะที่อัตราการขายกลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Retailnews, 2016)

อัตราของผู้บริโภคที่จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันเนื่องมาจากระบบดิจิตอล (แยกเป็นประเภท)

: Percentage of consumers who spent more because of digital (by category)

Source: Extra Spending (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

การกระตุ้นผ่านดิจิตอล (Digital Stimulations) ทำให้ผู้บริโภคดัตช์จับจ่ายใช้สอยมากกว่าที่เคย โดย Deloitte ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคดัตช์กว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินมากขึ้นและซื้อสินค้าที่ใช้ร่วมกัน (Complementary Items) ไปพร้อมกันสินค้าที่ตั้งใจจะซื้อแต่แรกเนื่องจากได้อ่านบทวิจัยหรือบทวิจารณ์ นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ที่ฉวยโอกาสจากส่วนลดเพิ่มเติมหรือจากคูปองที่เจอออนไลน์ ซึ่งก็เป็นเหตุให้พวกเขาจับจ่ายมากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภค ซื้อสินค้าราคาสูงกว่า เนื่องจากได้อ่านบทวิจัย, บทวิจารณ์หรือคำแนะนำพาไป โดยมีกลุ่มเล็กๆ แค่ 12 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า ที่มั่นใจในสินค้าที่พวกเขาคิดว่าตรงกับความต้องการจากการอ่านข้อมูลสินค้าออนไลน์หรือจากบทวิจารณ์ (Nanninga, Ward,& Hoong, 2015)

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love