24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต (Next Gen Careers)

Spread the love

24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต (Next Gen Careers) อัพเดทเทรนด์อาชีพเป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคต 24 อาชีพ 7 สายงาน เตรียมตัวรับอนาคตแต่เนิ่นๆ กับข้อมูลจาก KTB รู้ก่อนใคร ไม่ตกงาน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพ ธนาคารกรุงไทย รวมข้อมูลจาก 16 องค์กรชั้นนำของประเทศ ถึงเทรนด์อาชีพเป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคต แบ่งเป็น 7 สายงาน คือ สายงานด้านวิศวกรรม (Engineering), IT (Information Technology),  บัญชีและการเงิน (Accounting&Finance), การแพทย์ (Medical), ธุรกิจอิสระ (Business Owner), ด้านการออกแบบ (Design) และอาชีพทางเลือกใหม่ (Alternative Careers) รวมจำนวนทั้งหมด 24 อาชีพ

1. สายงานด้านวิศวกรรม (Engineering)

 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • วิศวกรนาโน

2. สายงานด้าน IT (Information Technology)

 • นักพัฒนาซอฟแวร์
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
 • นักพัฒนาเกม

3. สายงานการบัญชีและการเงิน (Accounting&Finance)

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4. การแพทย์ (Medical)

 • แพทย์ผิวหนัง
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สัตวแพทย์

5. ธุรกิจอิสระ (Business Owner)

 • สตาร์ทอัพ
 • ผู้ประกอบการดิจิตอล
 • เกษตรฟาร์มอัจฉริยะ

6. ด้านการออกแบบ (Design)

 • นักออกแบบโลกเสมือนจริง (Augmented Reality Designer)
 • สถาปนิก
 • ครีเอทีฟ

7. อาชีพทางเลือกใหม่ (Alternative Careers)

 • ครูสอนการแสดง
 • เน็ตไอดอล
 • ฟิตเนสเทรนเนอร์
 • นักธุรกิจอาหารเสริม
 • นักดนตรีคัฟเวอร์
 • บิวตี้ บล็อกเกอร์

NEXT-GEN CAREERS By KTB

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้จัดงานเทศกาล ‘ค้นพบตัวตนและอาชีพในฝันของเด็กมัธยม‘ หรือ ‘NEXT-GEN CAREERS By KTB‘ ขึ้น เป็นงานแนะนำอาชีพที่เจาะลึก ข้อมูล 24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต จากองค์กรชั้นนำของไทย เพื่อให้เยาวชนไทย ที่เข้าร่วมงานมีโอกาสก้าวทันเทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต และสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่ถนัด เหมาะสมกับตัวเอง และที่สำคัญเลือกอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกเทรนด์และถูกทาง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ บีซีซีฮอล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว


Spread the love